درباره ما

درباره ما

هلدینگ تخصصی مهندسان مشاور Planax

هلدینگ تخصصی مهندسان مشاورplanax  با داشتن صلاحیت مهندسان مشاور از سازمان برنامه و بوده جمهوری اسلامی ایران قادر به ارائه خدمات مهندسی و تخصصی معماری ،سازه و تاسیسات به کارفرمایان بخش خصوصی و همچنین حضور در مناقصات دولتی و نیمه خصوصی بعنوان طراح و ناظر می باشد.

همچنین هلدینگ تخصصی مهندسان مشاورplanax  دربرگیرنده 2 سرکت مهندسین مشاور حقوقی نظام مهندسی ساختمان در پایه ارشد می باشد که در گرایش معماری ، سازه و تاسیسات بدون محدودیت متراژ و طبقات و همچنین پروژه های خاص قادر به ارائه خدمات می باشد.

ارائه خدمات نظارت عالیه ساختمان در حوزه کشوری و شهرداری مناطق

ارائه خدمات طراحی مضاعف در بخش سازه و معماری

ارائه برگه های تعهد طراحی و نظارت

اسکرول به بالا