طراحی معماری

طراحی معماری

انجام کلیه مراحل طراحی معماری شامل موارد زیر می‌باشد که در ادامه توضیحات مرتبط ارائه شده اند:

  • طراحی فاز صفر ( مطالعات)
  • طراحی فاز یک
  • طراحی فاز دو 

همچنین در صورت تمایل به دریافت قیمت و ثبت سفارش پروژه خود می‌توانید همین الان اقدام کنید.

مرحله 1 : فاز صفر معماری

اولین مرحله برای شروع طراحی پروژه فاز صفر معماری یا مطالعات اولیه است که موارد زیر را شامل می شود:

تهیه نقشه های سایت پلان و تحلیل سایت پلان

  • توپوگرافی : بررسی کد های ارتفاعی هر نقطه از سایت پلان که توسط نقشه بردار یا مامر بازدید شهرداری در دستور نقشه تهیه شده است. در این بخش شیب زمین، برآورد کد گذاری ها، تعیین بهترین محل ورودی پارکینگ و مسائلی از این دست مشخص می گردد.
  • تحلیل هندسه سایت : با پیاده سازی خطوط حدود اربعه طبق سند و دستور نقشه زمین گاها فرم های خاصی به پلان تحمیل می شود، که می تواند پتانسیل های خاصی را برای طراحی ایجاد کند.
  • دید و منظر : دید و منظر پروژه بر روی ایجاد آرامش، کاهش استرس و فروش راحت تر پروژه تاثیر می گذارد. این موضوع هم از نظر دید ساکنین به خارج و دید خارج به بنا باید مورد بررسی قرار گیرد.
  • شبکه دسترسی (معابر) : رتبه بندی معابر اطراف و منتهی به پروژه یکی از موارد مهم در تحلیل سایت است. در این مرحله ارتباط میان سایت پلان با معابر اصلی و فرعی مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی دقیق این بخش در طراحی ورودی ها و تامین پارکینگ تاثیر به سزایی دارد.

  • همجواری ها : در این مرحله مواردی همچون مطالعه بناهای همجوار، الگو و بافت معماری منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.کاربری ساختمان های اطرف و نحوه رفت و آمد به آنها بسیار حائز اهمیت است.

ضوابط و استانداردهای منطقه

در این بخش ضوابط و استانداردهای سازمان های مربوطه همچون شهرداری، آتشنشانی و نظام مهندسی بر اساس حجم و تراکم قابل احداث مورد مطالعه قرار می گیرد.

نیازها و خواسته های کارفرما

با توجه به ارائه مشاوره به کارفرما در خصوص موارد قبل و همچنین اولویت های کاربری ملک، نیاز ها و خواسته های کار فرما در پروژه جمع آوری می گردد

مرحله 2 : فاز یک معماری

ر این مرحله تمامی اطلاعات به دست آمده در مرحله فاز صفر پیاده سازی می شوند و در قالب نقشه های فاز یک معماری ارائه می گردد. نقشه های فاز یک معماری شامل:

پلان های طبقات، که بر اساس کاربری ملک و نیازها و درخواست کارفرما بر اساس ضوابط و وآیین نامه های موجود و به روز مهندسی مدرن طراحی میگردد.

و همچنین نما و مقاطع می باشد.

 

نقشه های فاز یک معماری برای معرفی پروژه ، محل استقرار ساختمان، مشخصات نمای ساختمان، چیدمان فضا ها و روابط بین آنها و … کاربرد داشته و مبنای ارزیابی و تصمیم گیری کارفرما است و فاقد دقت لازم جهت اجرای پروژه می باشد. 

برای وضوح بیشتر طرح، از تکنولوژی واقعیت افزوده  و ترسیمات سه بعدی استفاده می شود. 

کلیه نقشه های فاز یک معماری به بحث و تبادل نظر با کارفرما گذاشته شده و خروجی مشترک این تبادل نظر جهت اخذ مجوز های لازم برای اجرای پروژه به سازمان های مربوطه ارسال می شود که در این مرحله بعضا نیاز به بازنگری مجدد در طراحی اولیه خواهد بود.

مرحله 3 : فاز دو معماری

در این مرحله نقشه هایی که در مرحله فاز یک طراحی شده و به تایید سازمان های مربوطه و کارفرما رسیده، مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان، مجددا طراحی می شود. 

نکته حائز اهمیت در طراحی فاز دو معماری، عدم تغییر ماهیت طرح فاز یک معماری بوده اما دقت آنها با ارائه جزییات اجرایی بالا می رود. اگر در پروژه هایی دیده شد که در فاز دو معماری ماهیت طرح فاز یک تغییر پیدا کرده است، این امر ناشی از عدم دقت لازم در مطالعات و تبادل نظرات در حین طراحی فاز یک بوده است.

برای طراحی فاز دو معماری ضروریست که تمامی نقشه های معماری، سازه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی فاز یک،  بررسی و با همفکری و اعمال نظر مهندسین چهار رشته فوق، نقشه های فاز دو معماری تهیه شود، در غیر اینصورت نقشه های طراحی شده فاز دو معماری از انسجام و هماهنگی کامل برای اجرای پروژه برخوردار نخواهد بود.

مطابقت نقشه های فاز دو معماری با نقشه های سازه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.کنترل و هماهنگی این نقشه ها زیر نظر مهندس معمار انجام می پذیرد و به عنوان نقشه های اجرایی پروژه در اختیار مجریان قرار می گیرد قابل توجه میباشد که  در ساخت شهری شهر تهران تهیه نقشه های فاز2 فقط برای متراژهای بالای 2000 مترمربع زیربنا الزامی میباشد.

پروژه خود را هم اکنون آغاز کنید

برای ثبت سفارش پروژه، دریافت قیمت و یا هرگونه مشاوره و سوال با ما در تماس باشید. 

اسکرول به بالا