مشاوره مرتبط با پروانه ساخت

مشاوره مرتبط با پروانه ساخت

انواع پروانه

برای ساخت وساز باید مراحل مختلفی در شهرداری ها طی شود و برخی از کارها نیازمند اخذ پروانه و گواهی هستند. در غیر این صورت از فرایند ساخت جلوگیری و مالک ساختمان جریمه خواهد شد.

 • پروانه ساختمانی: مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر می گردد.
 • تخریب و بازسازی: پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد.
 • اضافه اشکوب: مجوز احداث طبقاتی برروی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)
 • تبدیل: مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و… صادرمی گردد.
 • تعمیرات: پروانه ای که منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد.
 • تمدید پروانه: در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.
 • تغییر نقشه: در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.
 • ابطال پروانه: در صورت تقاضای مالک با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پیوست به پرونده بصورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت گردد.
 • تعویض مهندس ناظر یا مجری: در صورت درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز فوق صادر می گردد.
مشاوره مرتبط با پروانه ساخت

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمانی

 • اصل و تصویر مدرک مالکیت شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد : سند مالکیت شش دانگ ، برگه ی قرارداد واگذاری زمین شهری ، اجاره نامه ی سازمان اوقاف ، مقاوله نامه (قولنامه) اداره ی املاک و مستغلات شهرداری تهران و بنچاق .
 • اصل و تصویر شناسنامه ی مالکیت
 • اصل و تصویر نوسازی سال جاری
 • اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند .
 • اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت ( در صورت فوت مالک)
 • ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری ( درصورتی که ملک فاقد ساختمان باشد).
 • نقشه GIS ، محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص شود . مسئولیت جابجایی و شناسایی اشتباه به عهده ی مالک می باشد .
 • حضور کلیه ی مالکین یا وکیل قانونی آنها الزامی است .
 • اصل و تصویر،کالت نامه و شناسنامه ی وکیل درصورت مراجعه ی وکیل
 • فیش های برق ، آب ، گاز و تلفن

پروژه خود را هم اکنون آغاز کنید

برای ثبت سفارش پروژه، دریافت قیمت و یا هرگونه مشاوره و سوال با ما در تماس باشید. 

اسکرول به بالا