طراحی

طراحی معماری

کلیه مراحل طراحی معماری شامل:

  • طراحی فاز صفر ( مطالعات)
  • طراحی فاز یک
  • طراحی فاز دو

طراحی سازه

محاسبه و طراحی انواع سازه شامل:

  • سازه های فلزی
  • سازه های بتنی
  • تهیه نقشه های فاز دو سازه

طراحی تاسیسات برق و مکانیک

شامل موارد زیر :

  • طراحی و تهیه نقشه های برق ( الکتریکی )
  • طراحی و تهیه نقشه های مکانیک
اسکرول به بالا